تبلیغات
امام حسن مجتبی (علیه السلام) - ضربتى كه از عبادت جن و انس برتر بود!
امام حسن مجتبی (علیه السلام)
صد ها هزار یوسف اگر بخشدم خدا/مویی ز روی یوسف زهرا نمی شود
چهارشنبه 18 تیر 1393 :: نویسنده : alireza
ضربتى كه از عبادت جن و انس برتر بود

متجاوز از بیست تن از دانشمندان و مورخین و مفسرین اهل سنت (1) از رسول خدا(ص)با اختلاف اندكى نقل كرده‏اند كه پیغمبر خدا درباره آن ضربتى كه على(ع)در آن روز به عمرو زد و او را كشت فرمود:

«ضربة على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین.»

[ضربت على در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است.]

و در نقل دیگرى است كه فرمود:

«ضربة على یوم الخندق أفضل من أعمال امتى الى یوم القیامة».

و در مجمع البیان طبرسى(ره)از حذیفه نقل شده كه رسول خدا(ص)به على فرمود:

بقیه در ادامه ی مطلب...


اى على مژده باد تو را كه اگر عمل تو را بتنهایى در این روز با عمل تمامى امت محمد بسنجند عمل تو بر آنها مى‏چربد،زیرا خانه‏اى از خانه‏هاى مشركان نیست مگر آنكه با كشته شدن عمرو خوارى و زبونى در آن وارد شد،و خانه‏اى از مسلمانان نیست جز آنكه با قتل او عزت و شوكتى در آن داخل گردید.و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه (2) درباره شجاعت آن حضرت در آن روز و قتل عمرو بن عبدود گوید:اهمیت آن خیلى مهمتر از آن است كه كسى بگوید:مهم بود،و بزرگتر از آن است كه بگوید:بزرگ بود (3) و بهتر آن است كه آنچه را استاد ابو الهذیل در این باره گفته است بگوییم،وى در پاسخ مردى كه از او پرسید:آیا منزلت و مقام على در پیشگاه خدا بیشتر است یا منزلت ابو بكر؟وى در پاسخش گفت:اى برادر زاده به خدا سوگند مبارزه على در جنگ خندق با عمرو به اعمال همه مهاجر و انصار و طاعات و عبادات آنها همگى مى‏چربد تا چه رسد به ابى بكر تنها!

و شارح مذكور دنبال گفتار بالا را ادامه داده مى‏گوید:و مناسب با این سخن بلكه بالاتر از آن روایتى است كه از حذیفة بن یمان روایت شده،و اصل آن روایت را ربیعة بن مالك نقل كرده گوید:به نزد حذیفه رفتم و بدو گفتم:اى ابا عبد الله مردم درباره على بن ابیطالب و فضایل و منقبتهاى او حدیثهایى مى‏گویند كه اهل بصیرت بدانها خرده گرفته مى‏گویند:شما درباره این مرد افراط مى‏كنید!اكنون تو براى من حدیثى بگو تا آن را براى مردم بگویم؟

حذیفه گفت:اى ربیعه از من درباره على چه مى‏پرسى؟و من براى تو چه بگویم؟

سوگند بدانكه جان حذیفه به دست اوست اگر همه اعمال امت محمد را از روزى كه خداى تعالى آن حضرات را به رسالت مبعوث فرمود تا به امروز همه را در یك كفه بگذارند و یك عمل تنها از اعمال على را در كفه دیگر بگذارند آن یك عمل بر همه اعمال امت مى‏چربد!

ربیعه كه این سخن را شنید گفت:این سخنى است كه قابل تحمل نیست و من پندارم كه این سخن گزافه و تندروى باشد!

حذیفه گفت:اى احمق چگونه قابل تحمل و قبول نیست؟و كجا بودند مسلمانان در جنگ خندق آن گاه كه عمرو و همراهانش از خندق عبور كرده و مبارز طلبیدند و جزع و وحشت همه را گرفت تا آن گاه كه على(ع)به جنگ او رفت و او را به قتل‏رسانید.سوگند بدانكه جان حذیفه به دست اوست عمل على در آن روز برتر و بزرگتر از اعمال امت محمد است تا به امروز و تا روزى كه قیامت بر پا شود!

نگارنده گوید:از آنچه نقل شد علت و سبب این فضیلت و برترى عمل نیز معلوم مى‏شود زیرا ارزش عمل روى ارزش و مقدار تأثیرى است كه در پیشبرد هدف گذارده،و چنانكه از روایات گذشته معلوم شد با كشته شدن عمرو بن عبدود صولت شرك و بت پرستى در جزیرة العرب و سراسر جهان آن روز شكسته شد،و مشركان و دشمنان اسلام از آن پس دیگر نتوانستند اظهار وجودى در برابر اسلام و مسلمین بنمایند و قد علم كنند.

چنانكه همین ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه (4) روایت كرده كه چون عمرو بن عبدود كشته شد رسول خدا(ص)فرمود:

«ذهب ریحهم و لا یغزوننا بعد الیوم و نحن نغزوهم انشاء الله».

[از امروز به بعد دیگر شوكت و عظمت اینان از میان رفت و از این پس دیگر به جنگ ما نخواهند آمد و ماییم كه در آیندهـاگر خدا بخواهدـبه جنگ آنان خواهیم رفت.]

و چنان شد كه رسول خدا(ص)فرموده بود چنانكه در فصول آینده خواهیم خواند.و از این روست كه خود دانشمندان و نویسندگان اهل سنت جواب دشمنان على(ع)و اهل بیت را در اینجا به عهده گرفته و به یاوه سراییهاشان پاسخ داده‏اند،چنانكه مؤلف كتاب سیره حلبیه در پاسخ ابن تیمیه كه گفته است:

چگونه ممكن است كشتن كافر فضیلتش از عبادت جن و انس بیشتر باشد...؟

گفته است:

براى آنكه با این كشتن دین یارى شد و كفر مخذول و نابود گشت! (5)

شیخ مفید(ره)از ابى بكر بن ابى عیاش نقل كرده كه گفته است:

«لقد ضرب على ضربة ما كان اعز منهاـیعنى ضربة عمرو بن عبدودـو لقد ضرب‏ضربة ما ضرب فى الاسلام أشأم منهاـیعنى ضربة ابن ملجم لعنه اللهـ»

[على(ع)ضربتى زد كه در اسلام ضربتى پر شوكت‏تر و پیروزمندانه‏تر از آن نبود و آن ضربتى بود كه به عمرو بن عبدود زد،و ضربتى هم خورد كه میشومتر از آن ضربتى در اسلام نبود و آن ضربتى بود كه ابن ملجم لعنه اللهـبر آن حضرت زد.]

و جلال الدین سیوطى و دیگر از مفسران اهل سنت از ابن ابى حاتم و ابن مردویه و ابن عساكر از عبد الله بن مسعود روایت كرده،و از مفسرین شیعه نیز مرحوم طبرسى از عبد الله بن مسعود روایت كرده‏اند كه این آیه را كه در سوره احزاب است و خداى تعالى فرمود:

«و كفى الله المؤمنین القتال»

[جنگ را از مؤمنان كفایت كرد.]

این گونه قرائت كرده است:

«و كفى الله المؤمنین القتال بعلى بن ابیطالب»

[به وسیله على ابن ابیطالب(و شمشیر او)خدا جنگ را از مؤمنان كفایت كرد.]نگارنده گوید :

با توجه به اشعار و مرثیه‏هایى نیز كه در مرگ عمرو بن عبدود به وسیله نزدیكان او و یا شاعران آن زمان سروده شده بخوبى مى‏توان پى به عظمت عمل على(ع)برد و شاهد خوبى براى سخنان گذشته بالاست.

از آن جمله سخنان و اشعارى است كه از خواهر عمرو كه نامش عمره بوده نقل كنند كه چون بالاى كشته عمرو آمد و زره قیمتى او را بر تنش دید پرسید:قاتل او كیست؟گفتند:على بن ابیطالب.عمره گفت:«ما قتله الا كفو كریم»او را هماوردى بزرگوار به قتل رسانده سپس اشعار زیر را گفت:

لو كان قاتل عمرو غیر قاتله‏ 
لكنت ابكى علیه آخر الأبد 
لكن قاتله من لا یعاب به‏ 
من كان یدعى ابوه بیضة البلد

[اگر قاتل عمرو كسى جز على بود من براى همیشه بر او مى‏گریستم.ولى قاتلش‏كسى است كه از قتل او عیبى بر عمرو نیست،كسى كه پدرش یگانه شخصیت شهر(مكه)بود.]و سپس اشعار زیر را سرود:

اسدان فى ضیق المكر تصاولا 
و كلاهما كفو كریم باسل (6)  
فتخالسا مهج النفوس كلاهما 
وسط المدار مخاتل و مقاتل (7)  
و كلاهما حضر القراع حفیظة 
لم یثنه عن ذاك شغل شاغل (8)  
فاذهب على فما ظفرت بمثله‏ 
قول سدید لیس فیه تحامل (9)  
و الثار عندى یا على فلیتنى‏ 
ادركته و العقل منى كامل (10)  
ذلت قریش بعد مقتل فارس‏ 
فالذل مهلكها و خزى شامل (11)

و اشعار دیگرى كه هبیرة بن ابى وهب و مسافع بن عبد مناف و حسان بن ثابت و دیگران گفته‏اند و ذكر آنها موجب تطویل كلام و ملال خاطر خوانندگان ارجمند پارسى زبان مى‏شود.

پس از كشته شدن عمرو

همراهان عمرو بن عبدود كه هیچ باور نمى‏كردند پهلوان نامى و سالخورده عرب به این سرعت به دست پوردلاور ابو طالب و سرباز فداكار اسلام از پاى در آید،با اینكه هر كدام خود از جنگجویان و شجاعان محسوب مى‏شدند از ترس آنكه همگى به سرنوشت عمرو دچار گردند درنگ را جایز ندانسته و رو به فرار نهادند و برخى چون عكرمة بن ابى جهل و هبیرة بن ابى وهب براى آنكه بهتر بتوانند از آن معركه مرگبار بگریزند نیزه‏هاى خود را به زمین افكنده و گریختند و به هر زحمتى بود توانستند خودرا به آن سوى خندق و لشكر مشركین برسانند،تنها نوفل بن عبد الله بود كه هنگام پریدن از روى خندق پاى اسبش لغزید و او را به درون خندق انداخت،مسلمانان كه چنان دیدند نزدیك آمده و از هر سو به او سنگ مى‏زدند،نوفل كه چنان دید فریاد زد:خوب است شرافتمندانه‏تر از این مرا بكشید و یكى از شما به درون خندق آید تا من با او جنگ كنم.

باز هم على(ع)پا به درون خندق گذارد و او را به قتل رسانید،و در نقل دیگرى است كه زبیر این كار را كرد و داخل خندق شده او را كشت.

و چون عمرو به قتل رسید مشركین كسى را فرستادند تا جسد او را از پیغمبر به ده هزار درهم خریدارى كند،ولى رسول خدا(ص)پول آنها را قبول نكرد و جسد عمرو را به آنها داده فرمود :

«لا نأكل ثمن الموتى».

[ما پول مردگان را نمى‏خوریم!]

داستان دیگرى كه ضمیمه شد و احزاب را به فرار مصمم ساخت

كشته شدن عمرو بن عبدود و به دنبال آن نوفل بن عبد الله رعبى سخت در دل مشركین انداخت و فكر بازگشت و فرار به مكه را در مغز آنها پرورانید و در این خلال كه كار بر مسلمانان نیز سخت شده بود اتفاق دیگرى افتاد كه براى مسلمانان بسیار سودمند واقع شد و یكسره جنگ را به سود مسلمانان پایان داد و احزاب را فرارى داد،و آن اسلام یكى از سرشناسان قبیله غطفانـیعنى نعیم بن مسعودـبود.

هنگام شام بود و رسول خدا(ص)نماز خفتن را خوانده و در فكر تنظیم سپاه و گماردن پاسداران آن شب براى نگهبانى بود كه دید شخصى به جایگاه او نزدیك گردید و چون جلو آمد خود را معرفى كرده حضرت دید نعیم بن مسعود است.

نعیم آهسته به رسول خدا(ص)عرض كرد:من مسلمان شده‏ام ولى هنوز كسى از نزدیكان و قوم و قبیله‏ام از اسلام من مطلع نشده اینك آمده‏ام تا اگر دستورى فرمایى و كارى از من ساخته باشد انجام دهم!

پیغمبر بدو فرمود:تو یك نفر بیش نیستى،اما اگر بتوانى به وسیله‏اى میان لشكر دشمن اختلاف بینداز،زیرا نیرنگ در جنگها به كار رود!

پى‏نوشتها:

1.به كتاب احقاق الحق،ج 6،صص 8ـ4 مراجعه شود.

2.همان،ج 4،ص .462

3.متن گفتارش این است كه گوید:فاما الخرجة التى خرجها یوم الخندق الى عمرو بن عبدود فانها اجل من أن یقال جلیلة،و اعظم من أن یقال عظیمة...»

4.همان،ص .463

5.سیره حلبیه،ج 2،ص .341

6.دو شیر دلاور بودند كه در تنگناى معركه جنگ به یكدیگر حمله ور شدند،و هر دو همتایى بزرگوار و دلیر بودند.

7.هر دوى آنها در میدان نبرد با نیرنگ و پیكار دل جانها را ربودند.

8.هر دو براى زدن و جنگیدن آماده شدند و هیچ سرگرم كننده‏اى نتوانست آن دو را باز گرداند .

9.اى على برو كه تاكنون به كسى مانند او دست نیافته‏اى و این گفتارى پابرجاست كه مى‏گویم و حرف زور و نابجایى نیست.

10.و انتقام خون او با من است و اى كاش انتقام آن را تا وقتى كه خرد من كامل است مى‏گرفتم .

11.قریش پس از كشته شدن چنین سوارى خوار شد و این خوارى قریش را نابود خواهد كرد.

منبع:
http://imamalinet.net/old/k/mohammad/mo42.htm

نوع مطلب : فضایل امیر المومنین(ع)، 
برچسب ها : ضربه ی علی، خندق، ثقلین،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 تیر 1393 07:28 ب.ظ
سلام داداش.خوبی؟

شهادت امیرالمؤمنین علی(ع) رو تسلیت میگم.متأسفانه ما گنجینه هدایت بشری رو در اختیار داریم اما از اون استفاده نمیکنیم.اسم خودمون رو شیعه علی(ع) هم گذاشتیم

وقتی چنین شخصیتی ضربتش از عبدات جن و انس تا روز قیامت برتر است پس پیروی از او آثار بسیار بزرگی را در پی دارد و با رضایت خدا همراه است و مخالفت او مخالفت خدا و رسول را باعث می شود.شفعات چنین شخصیتی هم بسیار کارساز است اما ما نباید فقط چشم به شفاعتش داشته باشیم و باید اطاعت و شفاعت را در کنار هم بخواهیم
hossein heidariسلام
الحمدلله
شما خوبی؟
به شما هم تسلیت میگم
جمعه 27 تیر 1393 07:47 ب.ظ
◥ اعــوذ بـالله مـن نفســی . . . ◣

√ نفــس آدمـی تـا بـه کجــا می تـوانــد سـرکش شــود،
. . . بـه جایـی رسـد که شمشیــر بـر فـرق بزرگتــریـن معجــزه عالــم هستــی زنــد؟!

┘◄ "ابـن ملجــم" عجــب نــام تشــویـش آوری است . . .
که هر بــار تکــرار ایـن نــام ،
سیــر نــزولـی آدمـی را از اوج عــزت تـا حضیــض ذلــت بــه رخ مـی کشـــد.

• اعــوذ بـالله مـن نفســی . . .
• اعــوذ بـالله مـن نفســی . . .
• اعــوذ بـالله مـن نفســی . . .
یکشنبه 22 تیر 1393 05:00 ب.ظ
سلام برشما طاعات قبول باشه با موضوعات ذیل به روزم
ساكنان اسراییلی سرزمینهای اشغالی در حال تماشای بمباران غزه!!!
یك روز رهبر انقلاب چگونه می‌گذرد(خواهش میکنیم مطلب روکامل بخونید)
وحدت شیعه و سنی بر روی اسکناس 50 تومانی
عکسی باموضوع ان شاء الله
اصول گرایی ازمنظر رهبر معظم انقلاب حفظه الله
hossein heidariسلام
ممنون
خدمت میرسم
پنجشنبه 19 تیر 1393 11:42 ب.ظ


سلام.
شما دعوتید به این مطالب :

-نظر دکتر روحانی درباره فتنه 18 تیر

-تصایری از ابوبکر بغدادی

- -ناگفته‌هایی از رئیس پلیس تهران از 18 تیر 78

- عکسی استثنایی از جنایت در غزّه

-جمله‌ای که عبدالمالک ریگی دربارۀ فتنه‌گران گفته بود

-نقش رانت‌خوارانۀ خانم ابتکار در واردات بنزین!

-جملۀ قصاری از زنده‌یاد "جلال آل احمد"

و...hossein heidariسلام علیکم و رحمه الله
ممنون
خدمت میرسم
پنجشنبه 19 تیر 1393 04:15 ب.ظ
نظر ارزشمند یکی از کاربران گرامی وبلاگمان درباره پست ثابت وبلاگمان کلام

گوهربار رهبر معظم انقلاب( حفظه الله)

سلام
اگه خدا یاری کنه

فعلا داریم تفسیر میخونیم

بعد از ماه مبارک هم قراره یه دوره اصول عقاید بخونیم

این هم یک نظر دیگه که تازه به دستمون رسید:

ببخشید که الان دارم نظر میدم،چند روزه وقت نمیکنم برم تو اینترنت آخه اگه خدا بخواد دارم حفظ کار می کنم.

آفرین برشما و کسانی که مثل شماینداز بقیه دوستان هم می خوایم مار و در جریان برنامه هاشون دراین زمینه بگذراند

پنجشنبه 19 تیر 1393 04:15 ب.ظ
نظر ارزشمند یکی از کاربران گرامی وبلاگمان درباره پست ثابت وبلاگمان کلام

گوهربار رهبر معظم انقلاب( حفظه الله)

سلام
اگه خدا یاری کنه

فعلا داریم تفسیر میخونیم

بعد از ماه مبارک هم قراره یه دوره اصول عقاید بخونیم

این هم یک نظر دیگه که تازه به دستمون رسید:

ببخشید که الان دارم نظر میدم،چند روزه وقت نمیکنم برم تو اینترنت آخه اگه خدا بخواد دارم حفظ کار می کنم.

آفرین برشما و کسانی که مثل شماینداز بقیه دوستان هم می خوایم مار و در جریان برنامه هاشون دراین زمینه بگذراند

پنجشنبه 19 تیر 1393 03:56 ب.ظ
سلام برشما نه منظورم کسانیکه بد صبحت کردن بود نه شما من متوجه شدم که شما محترمانه صحبت کردیددرکل میگم
hossein heidariسلام
پنجشنبه 19 تیر 1393 03:48 ب.ظ
بله من هم متوجه شدم که غرض ورزه البته یکی از نظرات که با تندی باهاش صحبت کرده بود اون در جوابش گفته بود که با این نوع صحبت کردنت برگ برنده دستمه می دونید برادر کلا الان خصوصا با ادببات بد صحبت کردن به مصالح اسلام نیست چه بسا با تند و بد صحیت کردن باعث بشیم خدا نکرده اهل سنتی گرایش به وهابیت پیدا کنه و خداینکرده عامل ربختن خون یک بی گناه بشیم برای همین من خیلی سعی می کنم خوب صحبت کنم وباید هم اینطور باشه چه بسا با خوب صحبت کردن گرایش برای طرف پیدا بشه به هر حال باید مطیع امر رهبری بود ان هم مطیع محض ممونم که سرزدین باشه چشم
hossein heidariجواب ارسال شد
پنجشنبه 19 تیر 1393 03:30 ب.ظ
به هرحال باید ما شیعیان بانهایت ادب دربرابر اهل سنت ان هم از نه روی تظاهر بلکه واقعابه خاطر خشنودی خداوند و پیروی از مقام شامخ ولایت خوب سخن بگوییم مگر نه اینکه در قران امده قولو لناس حسنا بامردم باخوبی سخن بگوی یا جایی داریم که می فرماید با نرمی سخن بگوی
hossein heidariپاسخ ارسال شد
چهارشنبه 18 تیر 1393 11:55 ق.ظ
سلام علیکم داداش علیرضا.احوالت چطوره؟طاعات و عبادات شما نیز مورد قبول درگاه حق تعالی باشه

دشمنت شرمنده

داداش یه مدت میای یه مدت میری چکار میکنی؟

بله متأسفانه وضع حجاب فقط در داروخانه و مطب و بیمارستان مطرح نیست اما بهر حال وظیفه ماست که گوشزد کنیم

البته واقعا هم مقصر ما هستیم که کوتاهی میکنیم

باید جلسات روحانیون و پزشکان و مسؤلین نظام پزشکی برگذار شود و گوشزد کنند حجاب را و به صورت یک قانون در آید

موفق باشید
alireza سلام علیکم
الحمدلله
ما باید گوش به فرمان ولایت فقیه باشیم
ببینیم ایشون چی دستور میدن
ایشون بحث سبک زندگی رو مطرح کردن
متاسفانه ما گوش نمیدیم...!
باید حتما اول ی ضرر قابل توجه بخوریم
بعد تازه به خودمون بیایم ببینیم چه کلاهی سرمون رفته
متاسفانه فقط دم از رهبری می زنیم
موقع عمل که میشه...
نتیجش رو هم میبینیم
ی نگاه بندازیم کاملا مشخص میشه
سیر سخنرانی رهبر از سال 68:
تهاجم فرهنگی،شبیه خون فرهنگی،جنگ نرم!
نفهمیدیم
نوشتیم و گفتیم ولی عمل نکردیم...!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

با کپی برداری و نشر مطالب این وبلاگ،ما رو بسیار خوشحال میکنید...
لطفا از عناوین مطالب هم دیدن کنید.
نظر یادتون نره...

مدیر وبلاگ : alireza
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :